Inspired by Numbers

Garantie

Garantie-Procedure
Quality Sales Company staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Garantie is een lastig onderwerp. Zoals ook in de Algemene Voorwaarden staat, gelden voor garantie in beginsel al wettelijke regels en dat leidt soms tot verwarring. Dit is afhankelijk per product, het een product gaat namelijk langer mee dan het ander. Hiervoor hanteren wij het wettelijke garantietermijn. Per incident kijken wij naar dit wettelijk termijn en kijken wij hoe wij samen met onze klant dit zo goed mogelijk kunnen oplossen. Wij zullen altijd met u meedenken!
Wilt u zicht beroepen op het garantietermijn? Dit kan met behulp van onze garantieprocedure.

  1. U neemt per e-mail contact met ons op. Hierin beschrijft u wat het probleem is, en indien dat mogelijk is, stuurt u foto’s mee van het product.
  2. Wij bekijken het probleem en beoordelen of het gaat om een fabricagefout of een gebruiksfout. Indien noodzakelijk, vragen wij u het product naar ons toe te zenden voor verdere beoordeling.
  3. Wij kijken of dit binnen het garantietermijn van het betreffende product valt. Indien dit zo is, ruilen wij het product kosteloos voor u om. Valt het buiten de garantieperiode, dan kijken wij samen met u om toch tot een geschikte oplossing te komen.